Nowe funkcje terminala:

 • monitorowanie stanu akumulatora (poprzez pomiar napięcia zasilającego) i informowanie poprzez wiadomość SMS o awarii
 • monitorowanie temperatury za pomocą opcjonalnego czujnika temperatury i informowanie wiadomością SMS o przekroczeniu zaprogramowanego progu (funkcja dostępna po doposażeniu terminala w czujnik temperatury)

Uwaga:

Nowe funkcje oferowane są tylko w nowych terminalach DTG-53 produkowanych od sierpnia 2010 r. (od numeru seryjnego 2359/2010). Czujnik temperatury dostępny jako opcja.

OPIS:

Prezentowane urządzenie jest nową wersją cieszącego się wielkim zainteresowaniem Terminala DTG-52, którego produkcję zakończono we wrześniu tego roku. Zgodnie z oczekiwaniami użytkowników i instalatorów nowy terminal wyposażony został w profesjonalny - przemysłowy moduł GSM. Terminal współpracuje ze wszystkimi sieciami telefonii komórkowej obecnymi na polskim rynku telekomunikacyjnym (ERA, ORANGE, PLUS, PLAY). Nowy terminal obsługuje karty abonamentowe oraz karty typu prepaid. W przypadku tych ostatnich użytkownik ma możliwość odczytu stanu konta.

Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku i zgłaszane sugestie terminal wyposażono w wyświetlacz alfanumeryczny LCD i 6 przyciskową klawiaturę, umożliwiając użytkownikowi programowanie większości istotnych parametrów terminala bez potrzeby wzywania serwisu producenta. Przewidziano również możliwość zdalnego (poprzez sieć GSM) programowania wszystkich parametrów terminala*. Zastosowanie wyświetlacza alfanumerycznego LCD umożliwia wyświetlanie poziomu mocy sygnału i logo operatora, stanu terminala lub aktualnie realizowanych zdarzeń a także wyświetlanie aktualnej daty i czasu, oraz historii ostatnich 16 zdarzeń wraz z czasem i datą ich wystąpienia. Na uwagę zasługuje możliwość testowania sprawności urządzenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Podstawowym zadaniem Terminala DTG-53 współpracującego ze Stacją Obiektową DSP-52 BM/BS pracującą w systemie alarmowania ludności DSP-50) jest powiadamianie o zaistniałym zdarzeniu osób wyposażonych w telefony komórkowe. Powiadamianie odbywa się przy pomocy wiadomości tekstowych SMS lub wiadomości tekstowych ukazujących się bezpośrednio na wyświetlaczu telefonu komórkowego FLASH SMS. Terminal może również powiadamiać o zdarzeniu dzwoniąc pod zaprogramowany numer przez określony czas bez konieczności odbierania połączenia (CLIP - bez kosztów) oraz może wysyłać krótkie wiadomości tekstowe na telefony stacjonarne.

Terminal DTG-53 został wyposażony w pamięć 128 numerów telefonów i 16 treści SMS oraz zapewnia obsługę 24 różnych zdarzeń: 18 zdarzeń występujących w systemie alarmowania ludności DSP-50 i 6 zdarzeń pochodzących od urządzeń zewnętrznych podłączonych do wejść terminala. Terminal umożliwia zdalny odczyt stanu 6 wejść i 4 wyjść, a także zdalne ustawianie 4 wyjść w trybie bistabilnym lub monostabilnym (programowany czas trwania załączenia). Do każdego zdarzenia można przypisać 128 numerów telefonów w kolejności wg której następuje ich realizacja, a do każdego numeru można przypisać jeden ze sposobów powiadamiania (tzn. SMS, FLASH SMS lub CLIP). W przypadku wybrania usługi SMS lub FLASH SMS istnieje możliwość wybrania dowolnej, zaprogramowanej treści SMS dla każdego numeru z osobna.

CECHY TERMINALA:

 • jedyny terminal GSM dedykowany do sytemu DSP-50 oparty o profesjonalny - przemysłowy moduł GSM
 • pomiar temperatury (przez opcjonalny czujnik) z możliwością odczytu wartości przez SMS
 • monitorowanie stanu akumulatora z możliwością powiadamiania o rozładowaniu przez SMS
 • obsługa kart abonamentowych i prepaid
 • powiadamianie przez SMS, FLASH SMS, CLIP
 • retransmisja wiadomości SMS o do wolnej treści do innych użytkowników
 • pamięć 128 numerów i 16 treści SMS
 • obsługa 24 zdarzeń
 • zdalne uruchamianie dowolnego zdarzenia za pomocą wiadomości SMS
 • zdalne sterowanie 4 wyjściami (za pomocą SMS)
 • odczyt stanu 6 wejść i 4 wyjść (za pomocą SMS)
 • pamięć 16 ostatnich zdarzeń
 • programowanie z lokalnej klawiatury, z komputera PC lub przez sieć GSM
 • odczyt stanu konta za pomocą klawiatury lub zdalnie za pomocą wiadomości SMS
 • wyświetlacz alfanumeryczny LCD
 • sześcioprzyciskowa klawiatura
 • przycisk RESTART
 • sprawdzanie stanu konta za pomocą wiadomości SMS (dotyczy kart prepaid),
 • retransmisja wiadomości SMS (o dowolnej treści) do grupy użytkowników zapisanych w pamięci terminala,
 • uruchamianie za pomocą wiadomości SMS dowolnego zdarzenia np. syrena pożarowa
 • przycisk RESET służący do restartowania terminala lub wstrzymywania jego pracy na zaprogramowany czas.