Syreny elektroniczne

Przeznaczenie:

Syreny Elektroniczne serii DSE służą do generowania alarmów we wszystkich trybach alarmowania Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej. Wykorzystywane są do alarmowania służb publicznych (PSP, OSP) oraz do ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach ekologicznych, militarnych, terrorystycznych, katastrofach, kataklizmach (OC). Syreny elektroniczne służą również do nagłośnienia w systemach ewakuacyjnych np. w dużych halach produkcyjnych, rozległych obszarach przemysłowych.

Syreny DSE są przystosowane do współpracy ze Zintegrowanym Systemem Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 (funkcjonującym na terenie całej Polski od 1995 r.), jak również mogą być wykorzystywane w innych tego typu systemach. Dla zastosowań w obszarze przemysłowym oferujemy konsole sterujące, systemy sterowania radiowego, przewodowego i inne.

Przewaga syren elektronicznych nad syrenami mechanicznymi:

 • przekazywanie komunikatów głosowych w czasie rzeczywistym (lub komunikatów stałych - wcześniej nagranych);
 • pełnienie funkcji syreny rezerwowej w przypadku braku zasilania 230V;
 • mniejszy pobór prądu (niższe koszty eksploatacji, nie ma potrzeby opłacania abonamentu za większy pobór mocy z łącza 3-fazowego);
 • możliwość uzyskania kierunkowej lub dookólnej charakterystyki dźwiękowej;
 • lepsza odporność na warunki atmosferyczne np. mróz
 • brak drgań mechanicznych, które mogą uszkodzić strukturę budynku.

Współpraca syren z każdym systemem selektywnego alarmowania

 • Zintegrowany System Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 pracujący w systemach PSP i OC
 • Systemy "piotrkowskie" RSSS-2000/3000 pracujące w systemach OC

W systemach selektywnego alarmowania, syreny DSE generują wszystkie alarmy Obrony Cywilnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz umożliwiają przekazywanie komunikatów głosowych w czasie rzeczywistym zdalnie ze stanowiska kierowania oraz lokalnie z mikrofonu. Dodatkowo syreny DSE oferują możliwość rozgłaszania dowolnych komunikatów dźwiękowych zapisanych w pamięci w postaci plików wav.

Zasięg i charakterystyka kierunkowa dźwięku

Miarą efektywności syren elektronicznych jest poziom natężenia dźwięku SPL (Sound Pressure Level), podawany w decybelach (dB) w odległości 30 m od jego źródła. Przykładowo dla syreny DSE-300 S wartość natężenia dźwięku wynosi 103 dB w odległości 30 m od syreny. Gdy zwiększa się moc wyjściowa syreny, rośnie wartość natężenia dźwięku i tak np. dla syreny DSE-600 S wartość ta zwiększa się do 109 dB/30m, natomiast dla DSE-900 S do 112 dB/30m. Podane wartości natężeń dźwięków odnoszą się do syreny o dookólnej charakterystyce kierunkowej dźwięku.
Głośniki szczelinowe można rozstawić w taki sposób, aby uzyskać pożądaną charakterystykę kierunkową dźwięku, wówczas jego natężenie w wybranym kierunku jest znacznie większe niż w innym.

Sposoby sterowania syreną.

Lokalne sterowanie:

 • manipulator do sterowania funkcjami syreny będący na wyposażeniu generatora
 • GSE-24M.
 • możliwość podłączenia do 7 przycisków, które mogą być zainstalować na zewnątrz bloku sterującego syreny
 • i przypisania im dowolnych funkcji np. włączanie/wyłączanie syreny, Makr itp.
 • przewodowe manipulatory DMS w wykonaniu biurkowym i ściennym (opcja)
 • konsole przewodowe do zastosowań w sektorze przemysłowym (opcja)

Zdalne (radiowe) sterowanie

 • dowolny system selektywnego alarmowania np. DSP-50, RSWS-2000, MDSA-21

Dla zastosowań Syren Elektronicznych DSE w obszarze przemysłowym oferujemy konsole sterujące, systemy sterowania radiowego, przewodowe i inne.

Rodzaje alarmów:

 • 3 rodzaje alarmów Obrony Cywilnej,
 • alarm pożarowy Państwowej Straży Pożarnej
 • komunikaty głosowe w czasie rzeczywistym: lokalnie z mikrofonu i zdalnie z radiotelefonu
 • 12 różnych, predefiniowanych (konfigurowalnych) przez producenta sygnałów alarmowych
 • dowolne komunikaty dźwiękowe zapisywane w pamięci komunikatów generatora syreny w postaci plików wav.
 • łączenie dowolnych sygnałów alarmowych i komunikatów dźwiękowo-informacyjnych w tzw. Makra.