Syreny elektroniczne

Przeznaczenie:

Syreny Elektroniczne serii DSE służą do generowania alarmów we wszystkich trybach alarmowania Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej. Wykorzystywane są do alarmowania służb publicznych (PSP, OSP) oraz do ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach ekologicznych, militarnych, terrorystycznych, katastrofach, kataklizmach (OC). Syreny elektroniczne służą również do nagłośnienia w systemach ewakuacyjnych np. w dużych halach produkcyjnych, rozległych obszarach przemysłowych.

Syreny DSE są przystosowane do współpracy ze Zintegrowanym Systemem Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50 (funkcjonującym na terenie całej Polski od 1995 r.), jak również mogą być wykorzystywane w innych tego typu systemach. Dla zastosowań w obszarze przemysłowym oferujemy konsole sterujące, systemy sterowania radiowego, przewodowego i inne.

Przewaga syren elektronicznych nad syrenami mechanicznymi:

Współpraca syren z każdym systemem selektywnego alarmowania

W systemach selektywnego alarmowania, syreny DSE generują wszystkie alarmy Obrony Cywilnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz umożliwiają przekazywanie komunikatów głosowych w czasie rzeczywistym zdalnie ze stanowiska kierowania oraz lokalnie z mikrofonu. Dodatkowo syreny DSE oferują możliwość rozgłaszania dowolnych komunikatów dźwiękowych zapisanych w pamięci w postaci plików wav.

Zasięg i charakterystyka kierunkowa dźwięku

Miarą efektywności syren elektronicznych jest poziom natężenia dźwięku SPL (Sound Pressure Level), podawany w decybelach (dB) w odległości 30 m od jego źródła. Przykładowo dla syreny DSE-300 S wartość natężenia dźwięku wynosi 103 dB w odległości 30 m od syreny. Gdy zwiększa się moc wyjściowa syreny, rośnie wartość natężenia dźwięku i tak np. dla syreny DSE-600 S wartość ta zwiększa się do 109 dB/30m, natomiast dla DSE-900 S do 112 dB/30m. Podane wartości natężeń dźwięków odnoszą się do syreny o dookólnej charakterystyce kierunkowej dźwięku.
Głośniki szczelinowe można rozstawić w taki sposób, aby uzyskać pożądaną charakterystykę kierunkową dźwięku, wówczas jego natężenie w wybranym kierunku jest znacznie większe niż w innym.

Sposoby sterowania syreną.

Lokalne sterowanie:

Zdalne (radiowe) sterowanie

Dla zastosowań Syren Elektronicznych DSE w obszarze przemysłowym oferujemy konsole sterujące, systemy sterowania radiowego, przewodowe i inne.

Rodzaje alarmów: