Prof-Tel.pl

Oferujemy Państwu:

- instalacje teleinfomatyczne

- instalacje systemów alarmowych

- instalacje systemów monitoringu obiektów (CCTV)

- sieci komputerowe (przewodowe, bezprzewodowe, światłowodowe)

- instalacje systemów alarmowania ludności i jednostek służb ratunkowych

   (selektywne alarmowanie)

- systemy łączności radiowej

- instalacje antenowe

- obsługa informatyczna firm

- instalacje elektryczne

- instalacja oraz konserwacja systemu sygnalizacji pożarów firmy Polon-Alfa z serii Ingis 1000/2000

- instalacja oraz konserwacja systemu sygnalizacji pożarów firmy Satel

- systemy kontroli dostępu