Każda syrena alarmowa w systemie DSP-50 powinna być wyposażona w urządzenie sterujące - Stację Obiektową DSP-52BS, czujnik faz DKF i antenę. Te trzy elementy stanowią podstawowe wyposażenie syreny sterowanej drogą radiową. Oferujemy również wyposażenie dodatkowe stacji DSP-52BS (opisane poniżej).


Stacja Obiektowa DSP-52BS jest podłączana do instalacji elektrycznej 230V, instalacji antenowej oraz do syreny alarmowej.

Funkcje stacji obiektowej:

 • sterowanie syrenami mechanicznymi i elektronicznymi (np. serii DSE)
 • sterowanie Terminalem DTG-52
 • obsługa pagerów serii DSP-90S (wbudowany moduł POCSAG) oraz DSP-80S
 • ochrona obiektu (wewnętrzna centralka alarmowa lub możliwość podłączenia zewnętrznej centralki)
 • dowolnie programowane wejścia/wyjścia do których można podłączyć dowolne urządzenia: dialer, syrena alarmowa (główna i rezerwowa), kompresor, oświetlenie itp.
 • sterowanie przewodowe

Wyposażenie dodatkowe:

 • czujnik akustyczny DKA-02 do kontroli sygnału akustycznego syreny (montowany w niewielkiej odległości od syreny);
 • dodatkowa klawiatura KL - umożliwia wywoływanie bezpośrednio ze stacji obiektowej przyporządkowanych do niej odbiorników indywidualnych (pagerów). Płyta czołowa stacji w wykonaniu z klawiaturą, wyposażona jest w 6 dodatkowych przycisków służących do wywoływania pagerów;
 • Terminal DTG-52 - umożliwia powiadamianie/alarmowanie osób wyposażonych w telefony komórkowe.
 • pagery serii DSP-90S - umożliwiają bezpośrednie alarmowanie osób znajdujących się w odległośni do kilkunastu kilometrów od stacji obiektowej.
 • syrena rezerwowa - każda stacja obiektowa przystosowana jest do podłączenia syreny rezerwowej, zasilanej napięciem stałym 12V ze swojego akumulatora. Syrena rezerwowa uruchamiana jest automatycznie w przypadku braku napięcia zasilającego syrenę główną w remizie. W wypadku, gdy syreną główną jest Syrena Elektroniczna DSE, nie ma potrzeby stosowania dodatkowej syreny rezerwowej. Syrena DSE pełni również funkcję syreny rezerwowej.